Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenia dyrektora szkoły - 2021r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł.   [...]

Zarządzenia dyrektora szkoły - 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. z tytułu wystąpienia Drugiego Dnia Świąt Bożego Narodzenia dnia 26 grudnia 2020r. w innym dniu niż niedziela. [...]

Zarządzenia 2019r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów w Szkole Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie. [...]

Zarządzenia 2018r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2018 w sprawie nielekceważenia sygnałów o złym samopoczuciu uczniów oraz obowiązku zawiadamiania rodziców o konfliktach, sprzeczkach, bójkach i wypadkach z udziałem uczniów przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole [...]

metryczka