Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia w roku szkolnym 2016/2017 pomieszczenia na sklepik szkolny

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia pomieszczenia na sklepik szkolnyDyrektor Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie informuje o możliwości wynajęcia w roku szkolnym 2016/2017 pomieszczenia na sklepik [...]

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej w Zespole Gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017Dyrektor Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie informuje o możliwości wynajęcia sali lekcyjnej w roku [...]

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia pomieszczenia na sklepik szkolny

Dyrektor Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje o możliwości wynajęcia w roku szkolnym 2015/2016 pomieszczenia na sklepik szkolny. [...]

ogłoszenie o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej w Zespole Gimnazjów

Dyrektor Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje o możliwości wynajęcia sali lekcyjnej w roku szkolnym 2015/2016. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 34 368 15 18 lub na adres mail:gz@edukacja.czestocho [...]

aktualizacja danych

Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2015/2016 [...]

Plan Pracy Zespołu Gimnazjów

Plan Pracy Zespołu Gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 [...]

Zebrania z rodzicami uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2015/2016

Zebrania z rodzicami uczniów i słuchaczy Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego [...]

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 [...]

Kalendarz szkolny dla Gimnazjum nr 6; Kalendarz szkolny dla Gimnazjum dla Doroslych

Kalendarz szkolny dla Gimnazjum nr 6 Kalendarz szkolny dla Gimnazjum dla Dorosłych [...]

Kryteria i warunki rekrutacji uczniów i sluchaczy na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki rekrutacji uczniów i sluchaczy na rok szkolny 2015/2016 [...]

Dostęp do sieci Czestnet

W związku z przystąpieniem do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa" nasza szkoła została podłączona do szerokopasmowej sieci Czestnet, która umożliwia szybki dostęp do internetu. Projekt jest [...]

Dni Otwarte w Zespole Gimnazjów

W dniach 26-27 lutego w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego organizowane są Dni Otwarte dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. W dniu 26 lutego 2015r. w godzinach 9.00 - 12.30 zapraszamy uczniów klas szóstych SP [...]

Program Wychowawczy i Profilaktyczny szkoły

Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 [...]

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole będa realizowane następujące projekty ogólnoszkolne: "A jesli komu droga otwarta do nieba.... tym co służą Ojczyźnie - chwała Powstańcom" - uczniowie klasy II a Gimnazjum nr 6 "Matematyka i fizyka [...]

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Gimnazjów o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej w roku szkolnym 2014/2015

Dyrektor Zespołu Gimnazjów informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej od dnia 02.09.2014r. Informacje: tel.: 34 368 15 18 lub mail: gim6@poczta.onet.pl [...]

zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów i słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2014/2015 [...]

dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

W bieżącym roku szkolnym dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 14 października 2013r. 2 maja 2014r. 20 czerwca 2014r. W dniach tych organizowane są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. [...]

udział w uroczystościach miejskich

streszczenie: Poczet sztandarowy, delegacje uczniowskie wraz z opiekunem uczestniczą we wszystkich patriotycznych uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta i inne instytucje. [...]

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Gimnazjów o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej

Dyrektor Zespołu Gimnazjów informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej od dnia 02.09.2013r. Informacje: tel.: 34 368 15 18 lub mail: gim6@poczta.onet.pl [...]

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 w Zespole Gimnazjów 02.09.2013 - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23.12.2013 - 01.01.2014 - Zimowa przerwa świąteczna 16.12-20.12.2013 i 02.01 - 08.01.2014 - Sesja egzaminacyjna [...]

Wewnątrzszkony System Oceniania

Wewnątrzszkony System Oceniania [...]

metryczka