Majątek

Majątek

Majątek Zespołu Gimnazjów za 2016r.

Majątek Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie za 2016r. [...]

Majątek Zespołu Gimnazjów za rok 2014

Majątek Zepołu Gimnazjow za rok 2014 [...]

Majątek Zespołu Gimnazjów rok 2013

Dane dotyczące majątku Zespołu Gimnazjów za rok 2013 [...]

Majątek Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

dane dotyczące majątku Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego [...]

Majątek Zespołu Gimnazjów w Częstochowie

Majątek Zespołu Gimnazjów w Częstochowie [...]

metryczka