Majątek

Majątek

Majątek - stan na 31.12.2015 r.

Brutto: 743955,23Umorzenie: 721529,38Netto: 22425,85W tym budynki: 0,00Grunty:0,00Pozostałe środki trwałe: 0,00Wartości niematerialne i prawne: 0,00Urządzenia techniczne: 22425,85Pow. zajmowana: w SP 53 [...]

Majątek 2014

Majątek szkoły - rok 2014 (stan na 31.12.2014 r.)Brutto: 1506420,37Umorzenie: 1099894,61Netto: 406525,76W tym budynki: 389615,51Grunty:0,00Pozostałe środki trwałe: 0,00Wartości niematerialne i prawne: 0,00Urządzenia techniczne: 16940,25Pow. [...]

Majątek szkoły - 2011 rok

Majątek szkoły - 2011 rok [...]

Majątek szkoły - stan na 30.06.2010 r.

Majątek szkoły - stan na 30.06.2010 r. [...]

Majątek szkoły rok 2009

Majątek szkoły - stan na 30.06.2009 r. [...]

Majątek szkoły na dzień 30.06.2008

Majątek szkoły stan na 30.06.2008 r. [...]

Majątek szkoły na rok 2007

Majątek szkoły [...]

metryczka