Arkusze ocen uczniów

Typ: Archiwum.

Dostęp: Sekretariat szkoły - gabinet dyrektora szkoły, - Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkoły - w godzinach pracy sekretariatu.

Dział: G18

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego Henryka Sikora (8 maja 2008)
Opublikował: kapkowska_l (27 kwietnia 2006, 21:26:22)

Ostatnia zmiana: Klaudia Danek (11 grudnia 2017, 14:25:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2107