Arkusze ocen

Dostęp: Sekretariat szkoły

Dostęp dodanych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz.U. nr 23 poz. 225 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

metryczka


Wytworzył: Bożena Golachowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 (8 maja 2008)
Opublikował: binczyk_p (5 czerwca 2006, 23:50:40)

Ostatnia zmiana: Piotr Bińczyk (20 czerwca 2017, 22:46:35)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2691