Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępnościZespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych [...]

metryczka