Majątek

Majątek

Informacje o stanie mienia wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Tabela dotycząca mienia ZSS nr 45 [...]

Wartość majątku Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

Od 1 września 2006 roku szkoła znajduje się w budynku przy ulicy Czecha 15 o powierzchni użytkowej 536,59m2. W okresie od 1.07.2006r. do 30.06.2007r. nastąpiła zmiana wartości majątku trwałego w związku ze zmianą siedziby placówki. [...]

metryczka