Kontrole za lata 2013-2017

Lp.

Data kontroli

Temat kontroli

Podmiot kontrolujący

Efekt kontroli

1

03.04.2013-29.04.2013

Kontrola dokumentacji

ZUS Częstochowa

Brak zaleceń

2

13.05.2013

Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu technicznego sanitariatów w szkole

PSSE w Częstochowie

Brak zaleceń

3

26.06.2013

Kontrola realizacji zaleceń zawartych w protokole DK-Cz5533.176.2012.WT z dnia 02.09.2012

KO Katowice, Delegatura w Częstochowie

Brak zaleceń

4

03.09.2013

Kontrola doraźna

KO Katowice, Delegatura w Częstochowie

Brak zaleceń

5

10.12.2013

Kontrola realizacji zaleceń

KO Katowice, Delegatura w Częstochowie

Brak zaleceń

6

14.04.2014

Kontrola kompleksowa z uwzględnieniem oceny stanu sanitarnego szkół oraz realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

7

16.09.2014

Kontrola sprawdzająca decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dn. 01.06.2012r. NS/HDM.432-24/12

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Decyzja wykonana- zakończona

8

20.01.2015

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

9

24.09.2015

Kontrola sprawdzająca decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dn. 30.01.2015r. NS/HDM.432-1/15

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Decyzja wykonana- zakończona

10

24.11.2015

Wybrane zagadnienia dotyczące działalności jednostki w zakresie organizacji pracy szkoły i dokumentacji szkolnej i kadrowej w okresie od dnia 01.01.2014 do dnia 24.11.2015

Prezydent Miasta Częstochowy – Urząd Miasta Częstochowy Wydział Edukacji

Brak zaleceń

11

28.01.2016

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu technicznego szkoły

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

12

29.01.2016-02.02.2016

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w protokole planowym DK-Cz.5532.2.2014 z dn. 10.01.2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie ul. Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

13

08.02.2016

Ocena realizacji programu „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

14

29.02.2016

Ocena realizacji programu „Trzymaj Formę”

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

15

20.04.2016

Obserwacja części językowej egzaminu gimnazjalnego

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie ul. Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

16

20.05.2016

Pozyskanie informacji do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie

Wydział Rozwoju Edukacji

ul. Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

17

27.09.2016

Kontrola sprawdzająca decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dn. 30.01.2015r. NS/HDM.432-1/15

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

 Decyzja – doprowadzić do właściwego stanu technicznego instalacje kanalizacyjną i stolarkę drzwiową w pomieszczeniach sanitarnych na parterze i I piętrze przy holu I – termin wykonania prolongowany do dnia 31.08.2017r.

18

22.02.2017

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego gimnazjum

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

19

09.03.2017

Hospitacja praktyk pedagogicznych

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

ul. Św. Barbary 41

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

20

21.04.2017

Obserwacja przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

al. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa

Brak zaleceń

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły Maciej Wawrzaszek (21 maja 2017)
Opublikował: Grzegorz Nykiś (13 września 2014, 16:25:47)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Nykiś (14 grudnia 2017, 21:51:21)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16630