Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów

  Dostęp: księgowość"dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)" Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   [...]

Sprawozdania budżetowe

Dostęp: księgowość Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   [...]

Dokumentacja finansowo-księgowa

Dostęp: księgowość Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   [...]

Rejestr wystawionych faktur

Dostęp: księgowość Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne

Dostęp: bibliotekaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp: sekretariat„dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp:sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: sekretariat „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat„dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr kontroli

Dostęp: sekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga absolwentów

Typ: Rejestr Księgi absolwentówDostęp: Sekretariat  "dostęp po wskazaniu interesu prawnego"Dział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Typ: Rejestr świadectw szkolnychDostęp: Sekretariat "dostęp po wskazaniu interesu prawnego"Dział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów [...]

Rejestr dokumentacji pracowników

Typ: Rejestr dokumentacji pracownikówDostęp: Kadry "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Dział: Kadry Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września [...]

Księga uczniów

Typ: rejestr uczniówDostęp: Sekretariat  "dostęp po wskazaniu interesu prawnego"Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Rejestr wypadków pracowników

Rejestr wypadków pracownikówDostęp: Sekretariat „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Księga Uchwał Rady PedagogicznejDostęp:DyrektorPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacji

Typ: Rejestr wydawanych legitymacji i duplikatów legitymacjiDostęp: Sekretariat, „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wnioskówDostęp: Sekretariat,  „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniówDostęp:  Sekretariat,  „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr uczniów

Księga uczniówDostęp: Sekretariat,  „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

metryczka