Godziny dyżurów

Godziny dyżurów

Skargi i wnioski.

Skargi i wnioski przyjmowane będą przez dyrektora przedszkola lub osobę upoważnioną w każdy wtorek w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz od 16:00 do 17:00 w gabinecie dyrektora. [...]

Godziny pracy

Dyżury podmiotu Godziny pracy sekretariatu                     poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 -15:00 Godziny pracy [...]

metryczka