Petycja wielokrotna w sprawie ukarania i wyciągnięcia konsekwencji prawnych oraz służbowych wobec osób, które w sposób rażący zaniedbały wykonywanie swoich obowiązków.

Podmiot wnoszący petycję: brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia  11 lipca 2014 r.
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Data złożenia pierwszej petycji: 19.06.2023 r.

Z uwagi na kolejne pisma dot. przedmiotowego zagadnienia, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w dniu 29.06.2023 r. zarządzono łączne rozpatrzenie petycji jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się, że termin oczekiwania na dalsze petycje wynosi 2 miesiące  od daty ogłoszenia
tj. publikacji ogłoszenia czyli nie dłużej niż: 29.08.2023 r.

Początek terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej: 30.08.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy ogłoszenie sposobu załatwienia petycji wielokrotnej oraz korespondencja w podmiocie skargi dla podmiotów ją wnoszących zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.


Data załatwienia petycji:

Sposób załatwienia petycji:

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Cupiał - dyrektor szkoły (29 czerwca 2023)
Opublikował: Mirosława Anzorge (29 czerwca 2023, 12:57:35)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych nr 28

Ostatnia zmiana: Mirosława Anzorge (28 listopada 2023, 18:05:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3314