Sprawozdania

Sprawozdania

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2023

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2023 [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2023

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2023 [...]

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na 31.12.2023

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na 31.12.2023 [...]

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2022r

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2022r. [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2022r [...]

Bilans jednostki budżetowej stan na dzień 31.12.2022r

Bilans jednostki budżetowej stan na dzień 31.12.2022r [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2021r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2021r. [...]

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2021r.

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2021r. [...]

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2021r.

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2021r. [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2020r. [...]

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2020r.

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2020r. [...]

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2020r.

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2020r.  [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2019r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2019r. [...]

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2019r.

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2019r. [...]

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2019r.

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2019r. [...]

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa - tabelki nr 1 - 16 [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2018r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na dzień 31.12.2018r. [...]

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2018r.

Rachunek zysków i strat jednostki - stan na dzień 31.12.2018r. [...]

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2018r.

Bilans jednostki budżetowej - stan na dzień 31.12.2018r. [...]

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. [...]

metryczka