Zarządzenia 2022

Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie: minimalnego wynagrodzenia w 2022r. pracowników niebędących nauczycielami (28kB) word

Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 31 (28kB) word

Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnych w grupie dzieci 3-4 letnich 'Zakątek Kubusia Puchatka' (31kB) word

Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnych w grupie dzieci 5-6 letnich 'Zakątek Muminków' oraz w grupie dzieci 4-5 letnich 'Zakątek Misia Uszatka' (32kB) word

Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnych w grupie dzieci 3-4 letnich 'Zakątek Kubusia Puchatka' (32kB) word

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie: zawieszenia zajęć stacjonarnych w grupie dzieci 5-6 letnich 'Zakątek Plastusia' (32kB) word

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023 (32kB) word

Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (37kB) word

Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie: powołania zespołu ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej (33kB) word

Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie: powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju (30kB) word

Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie: terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej (30kB) word

Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie: zmian Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Przedszkolu nr 31 w Częstochowie (38kB) word

Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i odziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych (30kB) word

Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (30kB) word

Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie wprowadzenia procedury postepowania w wyniku podłożenia ładunku wybuchowego (38kB) word

Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie procedury wyboru dostawcy przetwarzającego dane osobowe (108kB) word

Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy oraz do ochrony przeciwpożarowej (32kB) word

Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie powołania zespołów do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej (67kB) word

Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie upoważnienia nauczyciela do koordynowania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju w Miejskim Przedszkolu nr 31 w Częstochowie (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Piątek Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 31 (3 stycznia 2022)
Opublikował: Justyna Piątek (18 lutego 2022, 09:47:41)

Ostatnia zmiana: Justyna Piątek (9 marca 2023, 14:35:43)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1226