Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencje kontroli

Dostęp : Gabinet Dyrektora PrzedszkolaPodstawa prawna :art. 6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr umów z rodzicami

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38Ograniczenie: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony, ochrona danych osobowyhPodstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  [...]

Ewidencja osób upoważnionych do przeważania danych osobowych

Typ: EwidencjeDostęp: Za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 31Dział: Miejskie Przedszkole nr 31 Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [...]

Kroniki Miejskiego Przedszkola nr 31

Typ: ArchiwumDostęp: Dostępne w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 31Dział: Miejskie Przedszkole nr 31Podstawa prawna: Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14-VII-1983. Rozporz. Ministra Kultury z dnia 16IX-2002r w [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: Rejestr Dostęp: Za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 31 Dział: Miejskie Przedszkole nr 31 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  z późn. [...]

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola

Typ: Rejestr Dostęp: Dostępne w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 31 Dział: Miejskie Przedszkole nr 31Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 [...]

Rejestr wypadków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31 dla osób, które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 31Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 31

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31 dla osób, które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 31Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)Dział: [...]

Akta osobowe pracowników

EwidencjaDostęp:W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31 z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole nr 31Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 [...]

Akta osobowe byłych pracowników

ArchiwumDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31 z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie przedszkole nr 31Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 [...]

Dziennik zajęć

ArchiwumDostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31 z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

ArchiwumDostęp: Z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole nr 31Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zmianam [...]

Książka inwentarzowa

EwidencjaDostęp: Za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 31Dział: Miejskie Przedszkole nr 31Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U.2013, poz. 330 Z  późn. zamianami). [...]

metryczka