Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 33 w Częstochowie

Zarządzenia 2021r.

Lp.Nazwa zarządzeniaDataTreść zarządzenia
1.W sprawie powołania zespołów zadaniowych w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie
01.09.2021 Zarządzenie nr 5/2021 (206kB) pdf
2.
W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie01.09.2021
Zarządzenie nr 6/2021 (199kB) pdf
3.
W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie01.09.2021
Zarządzenie nr 7/2021 (199kB) pdf
4.
W sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauki zdalnej w oddziale „Słoneczka” w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie w związku z zagrożeniem chorobą COVID-1914.12.2021
Zarządzenie nr 9/2021 (196kB) pdf
5.
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej20.12.2021
Zarządzenie nr 10/2021 (360kB) pdf

Zarządzenia 2022r.

Lp.Nazwa zarządzeniaDataTreść zarządzenia
1.W sprawie zmian wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych Miejskiego Przedszkola nr 33 w Częstochowie03.01.2022 Zarządzenie nr 1/2022 (187kB) pdf
2.
W sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauki zdalnej w oddziale „Słoneczka” w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie w związku z zagrożeniem chorobą COVID-1914.01.2022
Zarządzenie nr 2/2022 (197kB) pdf
3.
W sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauki zdalnej w oddziałach „Pszczółki”, „Biedroneczki”, „Gwiazdeczki”, „Słoneczka” w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie w związku z zagrożeniem chorobą COVID-1917.01.2022
Zarządzenie nr 3/2022 (200kB) pdf
4.
W sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych nauki zdalnej w oddziale „Pszczółki” w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie w związku z zagrożeniem chorobą COVID-1919.01.2022
Zarządzenie nr 4/2022 (197kB) pdf
5.
W sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć stacjonarnych nauki zdalnej w oddziale „Gwiazdeczki” w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie w związku z zagrożeniem chorobą COVID-1921.01.2022
Zarządzenie nr 5/2022 (198kB) pdf
6.
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych09.02.2022
Zarządzenie nr 6/2022 (199kB) pdf
7.
W sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie08.02.2022
Zarządzenie nr 7/2022 (195kB) pdf
8.
W sprawie ustalenia terminów rekrutacji, określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej11.02.2022
Zarządzenie nr 8/2022 (225kB) pdf
9.
W sprawie powołania II zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.03.2022
Zarządzenie nr 9/2022 (192kB) pdf
10.
W sprawie zmiany składu II zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego29.03.2022
Zarządzenie nr 10/2022 (193kB) pdf
11.
W sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego20.06.2022
Zarządzenie nr 11/2022 (199kB) pdf
12.
W sprawie powołania zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.09.2022
Zarządzenie nr 12/2022 (192kB) pdf
13.
W sprawie powołania II zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.09.2022
Zarządzenie nr 13/2021 (192kB) pdf
14.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku  w drodze spisu z natury w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie01.12.2022
Zarządzenie nr 14/2021 (198kB) pdf
15.
W sprawie: ustalenia zasad ewidencji składników majątku trwałego w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie12.12.2022
Zarządzenie nr 15/2021 (402kB) pdf

Zarządzenia 2023r.

Lp.Nazwa zarządzeniaDataTreść zarządzenia
1.W sprawie wprowadzenia Procedury wyboru dostawcy przetwarzającego dane osobowe w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie02.01.2023 Zarządzenie nr 1/2023 (192kB) pdf
2.
W sprawie zmiany składu II zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.02.2023
Zarządzenie nr 2/2023 (192kB) pdf
3.W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2023/202406.02.2023 Zarządzenie nr 3/2023 (216kB) pdf
4.W sprawie zmian wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych Miejskiego Przedszkola nr 33 w Częstochowie06.02.2023 Zarządzenie nr 4/2023 (188kB) pdf
5.W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie03.07.2023 Zarządzenie nr 5/2023 (224kB) pdf
6.W sprawie zmian wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych Miejskiego Przedszkola nr 33 w Częstochowie03.07.2023 Zarządzenie nr 6/2023 (187kB) pdf
7.W sprawie powołania II zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.09.2023 Zarządzenie nr 7/2023 (193kB) pdf
8.W sprawie powołania zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego01.09.2023 Zarządzenie nr 8/2023 (193kB) pdf
9.W sprawie powołania zespołu III nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego04.12.2023 Zarządzenie nr 9/2023 (193kB) pdf
10.W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Częstochowie04.12.2023 Zarządzenie nr 10/2023 (372kB) pdf

Zarządzenia 2024r.

Lp.Nazwa zarządzeniaDataTreść zarządzenia
1.W sprawie likwidacji kasy oraz anulowania instrukcji kasowej02.01.2024 Zarządzenie nr 1/2024 (364kB) pdf
2.
W sprawie zmian wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych Miejskiego Przedszkola nr 33 w Częstochowie02.01.2024 Zarządzenie nr 2/2024 (187kB) pdf
3.W sprawie zmiany składu zespołu III nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego29.01.2024 Zarządzenie nr 3/2024 (192kB) pdf
4.W sprawie ustalenia terminów rekrutacji i powołania komisji rekrutacyjnej07.02.2024 Zarządzenie nr 4/2024 (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Barbara Buczkowska - Staniec Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr33 (21 października 2021)
Opublikował: Agnieszka Czech (21 października 2021, 18:12:15)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Czech (27 marca 2024, 17:05:32)
Zmieniono: alac

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15377