Zarządzenia

2024

Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego im. gen. Józefa Sowińskiego w Częstochowiez dnia 14 lutego 2024 roku w  sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w VIII LO Samorządowym im. gen. J. Sowińskiego w Częstochowie Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego im. gen. Józefa Sowińskiego w Częstochowiez dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w VIII LO Samorządowym im. gen. J. Sowińsk (18kB) word


2022

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III g i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 1- 2022 - zawieszenie zajęć III g (16kB) word

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie II b
 i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 2 2022 - zawieszenie zajęć II b (16kB) word

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III b i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 3 2022 - zawieszenie zajęć III b (16kB) word

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 17 stycznia 2022 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III f i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 4 2022 - zawieszenie zajęć III F (16kB) word

Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 19 stycznia 2022 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie I c i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 5 2022 - zawieszenie zajęć I c (16kB) word

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 20 stycznia 2022 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III b i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 6 - 2022 - zawieszenie zajęć III B (16kB) word

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 24 stycznia 2022 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie II d i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 7 - 2022 - zawieszenie zajęć II D (16kB) word

Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 24 stycznia 2022 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III h i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 8 - 2022 - zawieszenie zajęć III H (16kB) word

Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 24 stycznia 2022 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III h i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 9 - 2022 - zawieszenie zajęć III D (16kB) word

Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 25 stycznia 2022 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie I b i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 10- 2022 - zawieszenie zajęć I B (16kB) word

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 26 stycznia 2022 rokuw sprawie nauczania zdalnego w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowymw Częstochowie w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarządzenie nr 11 - 2022 - zdalne nauczanie (15kB) word

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  Zarządzenie nr 12 - 2022 - zmiana zastępcy (19kB) word

Zarządzenie nr 13/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 22 lutego 2022 rokuw sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego Zarządzenie-nr-13-2022-powołanie-zastępcy-przewodniczącego-zespołu-egz..docx (14kB) word

Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 15 marca 2022 rokuw sprawie powołaniu zespołu kwalifikującego uczniów do oddziału przygotowawczego Zarządzenie nr 14 - 2022 powołanie zespołu kwalifikującego - do aktualizacji (39kB) plik

Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczycieli, którzy wystawią oceny za nieobecnego nauczyciela   Zarządzenie-nr-15-2022-wyznaczenie-nauczycieli-d-o-wystawienia-ocen-klasyfikacyjnych (14kB) word

Zarządzenie nr 16/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
do przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2022/2023 Zarządzenie-nr-16-2022-powołanie-komisji-rekrutacyjnej.docx (18kB) word

Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela kontraktowego Zarządzenie nr 17 - 2022 - powołanie komisji - Aneta Wrzalik (16kB) word

Zarządzenie nr 18/2022Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 17 czerwca 2022 rokuw sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego Zarządzenie nr 18 - 2022 powołanie komisji - Paulina Ból (17kB) word

Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  im. gen. J. Sowińskiego w Częstochowie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego im. gen. J. Sowińskiego w Częstochowie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (17kB) word2021

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zarzadzenie 1/2021 (13kB) word

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia  naboru na rok szkolny 2021/2022  zarzadzenie 2/2021 (15kB) word

Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia „Procedur funkcjonowania VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie od dnia 1 września 2021 r.”  Zarządzenie nr 3 2021 (15kB) word  


Zarządzenie nr 4/2021Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej ewakuacji Zarządzenie nr 4 - 2021 (15kB) word Harmonogram próbnej ewakuacji VIII LOS 2021 (76kB) word

Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III g i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 5/2021 (16kB) word

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia  5 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 6 - 2021 Inwentaryzacja gabinetu nr 20 (16kB) word

Zarządzenie nr 7/2021Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 9 listopada 2021 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasach II b, II d, III b i prowadzenia w tych klasach zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 7 - 2021 zawieszenie zajęć II b, II D, III b (16kB) word

Zarządzenie nr 9/2021Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 10 listopada 2021 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasach III a, III c i prowadzenia w tych klasach zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 9 - 2021 zawieszenie zajęć III a, III c (16kB) word

Zarządzenie nr 10/2021Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 12 listopada 2021 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III g  i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 10- 2021 - zawieszenie zajęć III g (16kB) word

Zarządzenie nr 11/2021Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 15 listopada 2021 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie II a 
i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 11- 2021 - zawieszenie zajęć II a (16kB) word

Zarządzenie nr 12/2021Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 15 listopada 2021 rokuw sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie Zarządzenie nr 12 - 2021 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji (33kB) word

Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie I d 
 i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 13- 2021 - zawieszenie zajęć I d (16kB) word

Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie I d 
 i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 14- 2021 - zawieszenie zajęć I d.docx (16kB) word

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie II a 
 i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 15- 2021 - zawieszenie zajęć II a (16kB) word

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie II d
 i prowadzenia w tej klasie zajęć w formie zdalnej Zarządzenie nr 16- 2021 - zawieszenie zajęć II d (16kB) word

Zarządzenie nr 17/2022  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządzenie nr 17- 2021 -inwentaryzacja (17kB) word


2020

Zarządzenie nr 1/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zarzadzenie nr 1/2020 (13kB) word

Zarządzenie nr 2/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym zarzadzenie nr 2/2020 (13kB) word regulamin wynagrodzenia (41kB) word

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 3/2020 (44kB) word

Zarządzenie nr 4/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowiez dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 4/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 5/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 5/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 6/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowiez dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 6/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 7/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego  w Częstochowiez dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie  w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarzadzenie nr 7/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 8/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2020/2021 zarzadzenie nr 8/2020 (14kB) word

Zarządzenie Nr 9/2019/2020Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  zarzadzenie nr 9/2020 (16kB) word

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedur funkcjonowania VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie od dnia 1 września 2020 r.” Zarządzenie nr 10 2020.docx (13kB) word

Zarządzenie nr 11/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej ewakuacji zarzadzenie 11/2020 (13kB) word

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 5 października 2020 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w grupach języka angielskiego  klas I b, II d, II e, II j,  III a i prowadzenia w tych grupach  zajęć w formie zdalnej zarzadzenie 12/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 15 października 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w klasie III B i prowadzenia  zajęć w formie zdalnej zarządzenie nr 13/2020 (14kB) word

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 16 października 2020 rokuw sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i prowadzenia  zajęć w formie zdalnej zarzadzenie 14/2020 (13kB) word

Zarządzenie nr 15/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie  z dnia 16 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Procedur nauczania zdalnego w VIII Liceum  Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie od dnia 19 października 2020 r.” zarządzenie nr 15/2020 (13kB) word załącznik do zarządzenia nr 15/2020 (48kB) word

Zarządzenie nr 16/2020  Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie  z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zarządzenie nr 16/2020 (14kB) word


2019

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zarzadzenie nr 1/2019 (14kB) word

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 2 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnejdo przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2019/2020 zarzadzenie nr 2/2019 (16kB) word

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie zarzadzenie nr 3/2019 (16kB) word regulamin monitoringu (55kB) word

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji majątku ruchomego zarządzenie nr 4/2019 (12kB) word

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 20 września 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej ewakuacji zarządzenie nr 5/2019 (14kB) word

 Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zarządzenie nr 6/2019 (16kB) word

2018
Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym zarzadzenie nr 1 (12kB) word

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zarzadzenie nr 2 (11kB) word

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 7 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2018/2019 zarzadzenie nr 3 (15kB) word

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych  w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym zarzadzenie nr 4 (12kB) word

Zarządzenie nr 5/2018Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS zarzadzenie nr 5 (11kB) word

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 3 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli  zatrudnionych w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym zarządzenie nr 6 (13kB) word

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej ewakuacji zarządzenie nr 7 (12kB) word

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 30 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 zarządzenie nr 8 (12kB) word

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania postępowań
 powypadkowych i sporządzania dokumentacji powypadkowej uczniów i pracowników szkoły. zarządzenie nr 9 (13kB) word

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 12 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów biblioteki szkolnej  zarządzenie nr 10 (13kB) word

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowiez dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zarzadzenie 11/2018 (16kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor VIII LOS Ilona Walczak-Dądela (15 lutego 2018)
Opublikował: Magdalena Kołodziej (15 lutego 2018, 16:00:53)
Podmiot udostępniający: VIII Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Magdalena Kołodziej (20 lutego 2024, 17:39:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11214