Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Typ: archiwumDostęp: za pośrednictwem dyrekcji szkoły, z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowychDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna:ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) i [...]

Rejestr zatrudnionych pracowników

Typ: ewidencjaDostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: sekretariatPodstawa prawna:  art 39 ust.3 ustawy z dnia 7 [...]

Księga kontroli

Typ: rejestrDostępne: w sekretariacie, w godzinach pracy sekretariatuDział: sekretariatPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Dziennik korespondencji

Typ: RejestrDostępne: w sekretariacie, w godzinach pracy sekretariatu, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Dział: sekretariat Podstawa prawna: zarządzenie [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ: RejestrDostęp: sekretariat, dostępny w godzinach pracy sekretariatu, dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Dział: sekretariat  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Typ: RejestrDostęp: Dostępne - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Uchwały Rady pedagogicznej

Typ: RejestrDostęp: Dyrektor szkoły w godzinach pracyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: RejestrDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i [...]

Rejestr świadectw

Typ: RejestrDostęp: Dostępny w sekretariacie szkoły,  dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp:  Dyrektor szkoły - w godzinach pracyDział: Dyrektor szkołyDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”  Podstawa prawna: art. 254 ustawy [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerianych i prawnych

Typ: ewidencjaDostęp:  w sekretariacie szkoły Dział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami) [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ: ewidencjaDostęp: w godzinach pracy bibliotekiDział: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia [...]

Księga uczniów

Typ: ewidencjaDostęp: Dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły, dostępne dla osób, które wykażą interes prawny, w godzinach pracy.Dział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu [...]

Księga ewidencji dzieci

Typ: ewidencjaDostęp: Udostępnione w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny, w godzinach pracyDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencjaDostęp: w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny, w godzinach pracy, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: [...]

Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

Typ: ArchiwumDostęp: dostępne w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: archiwum, sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Dokumentacja Rady Rodziców

Typ: ArchiwumDostęp: Dostępna w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), w godzinach pracy.Dział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa o systemie [...]

Arkusze ocen uczniów od 1965 roku

Typ: ArchiwumDostęp: Udostępnione w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny, w godzinach pracy.Dział: archiwum, sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Akta osobowe pracowników

Typ: ArchiwumDostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: SekretariatPodstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Typ: ArchiwumDostęp:   w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: ArchiwumPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i [...]

metryczka