Informacja o sprawozdaniach finansowych

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: edukacja.bip.czestochowa.pl 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Imielińska - Malenta Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Brzechwy (10 maja 2019)
Opublikował: Kamila Pilis (10 maja 2019, 13:58:10)

Ostatnia zmiana: Kamila Pilis (10 maja 2019, 14:27:01)
Zmieniono: aktualizacja zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2675