Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o sprawozdaniu finansowym

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 18 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

Efektywność energetyczna

Informuję, że Miejskie Przedszkole Nr 18 w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. DZ. U 2016 r. , [...]

metryczka