Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

Dostęp: sekretariat

Dla osób posiadających interes prawny

Dział: VI LO im J. Dąbrowskiego w Częstochowie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ) Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393)

metryczka


Wytworzył: dyrektor szkoły Tadeusz Kałużny (12 maja 2008)
Opublikował: makowka_a (15 maja 2008, 19:50:25)

Ostatnia zmiana: Adam Makówka (29 czerwca 2017, 11:58:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2779