Rejestr zwolnień z wychowania fizycznego

Dostęp: sekretariat

Dla osób posiadających interes prawny

Dział: VI LO im J. Dąbrowskiego w Częstochowie

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 § 8)

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Kałużny - Dyrektor (12 maja 2008)
Opublikował: makowka_a (15 maja 2008, 19:52:52)

Ostatnia zmiana: Adam Makówka (29 czerwca 2017, 11:57:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2716