Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr korespondencji

Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola; dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina", ul. F. Focha 55, 42- 217 [...]

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Dostęp: dostępne w kancelarii, w godzinach pracy Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina", ul. F. Focha 55, 42- 217 CzęstochowaPodstawa prawna: Art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie [...]

Książka kontroli

Dostęp: kancelaria Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina", ul. F. Focha 55, 42- 217 CzęstochowaPodstawa prawna:Ustawa o systemie oświaty (art. 39 ust. 1) [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina", [...]

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3

Dostęp: kancelaria Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina", ul. F. Focha 55, 42- 217 CzęstochowaPodstawa prawna; Art. 6, ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym [...]

Rejestr wypadków

Dostęp: kancelaria Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina", ul. F. Focha 55, 42- 217 CzęstochowaPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina", ul. [...]

Księga inwentarzowa MP03

Typ: RejestrDostęp:  kancelaria Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 "Bajkowa Kraina"Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Nr 76 z 2002r. poz. 694 z późn. zm.) [...]

Akta osobowe pracowników MP03

Typ: EwidencjaDostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkole Nr [...]

Biblioteka MP03

Typ: Rejestr.Dostęp: do wglądu u nauczycielek przedszkola MP03 odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkolaDział: Miejskie Przedszkole Nr 3Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i [...]

dokumenty płacowe

Typ: Archiwum.Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola i Biuro Finansów Oświaty- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: [...]

Akta osobowe byłych pracowników MP03 i MP48

Typ: Archiwum.Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkole Nr [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkola Nr 3Podstawa prawna: [...]

Dzienniki zajęć

Typ: Archiwum.Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkole Nr [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci uczęszczających do MP03

Typ: rejestrDostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3Podstawa [...]

metryczka