Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dzienniki zajęć

Dostęp: zamykane szuflady w salach zajęć i w gabinecie logopedycznym Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych [...]

Ewidencja kontroli

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie.  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie.Dostęp do danych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: Biblioteka Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie.  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie.  Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 [...]

Księgi Inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie.  Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie. Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie. Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków.

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci do MP 14

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Teczki osobowe pracowników

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 14 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września [...]

metryczka