Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga uczniów

Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły. Do księgi ewidencji wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres [...]

dziennik zajęć pedagoga szkolnego

Typ: Rejestr.Dostęp do danych z dziennika jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.922).Dział: pedagog szkolnyPodstawa prawna: stawa z dn. 7 września 1991r. o [...]

Dzienniki pracy wychowawców świetlicy

Ewidencja   Typ: Ewidencja Dzienniki pracy wychowawców świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie Dostęp do danych z [...]

Arkusze ocen absolwentów

ArchiwumDostęp: za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz.U. 2016 [...]

Książka korespondencji

Typ: Rejestr.Dostęp: Udostępniana w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki dla osób posiadających interes prawny.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych- [...]

Dzienniki nauczania indywidualnego

EwidencjaDostęp: w pokoju nauczycielskim lub sekretariacie za pośrednictwem dyrektora placówki dla osób posiadających interes prawnyDział: nauczyciele prowadzący nauczaniePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Dziennik biblioteki szkolnej

Rejestr.Dostęp: w bibliotece dla osób posiadających interes prawny za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza lub dyrektora placówkiDział: nauczyciele bibliotekarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z [...]

księga zarzadzeń

rejestrDostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób posiadających interes prawnyDział: dyrektor szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

akta osobowe pracowników

Typ: Archiwum.Dostęp: Udostępniane w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki dla osób posiadających interes prawny./Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych [...]

dzienniki lekcyjne

Typ: Archiwum.Dostęp: dzienniki z bieżącego roku udostępniane są w pokoju nauczycielskim lub sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub wychowawców klas dla osób posiadających interes prawny.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony [...]

arkusze ocen

Typ: Archiwum.Dostęp: za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Dział: wychowawcy klas, [...]

Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej

Księga protokołów posiedzeń Rady PedagogicznejTyp: Archiwum.Dostęp: w sekretariacie dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkoły.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o [...]

Księga zastępstw

Księga zastępstwrejestrDostęp: w pokoju nauczycielskim za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora placówki dla osób posiadających interes prawnyDział: wicedyrektor szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie [...]

Księga ewidencji dzieci

Księga ewidencji dzieciTyp: Ewidencja.Dostęp: sekretariat, dostęp dla osób po wykazaniu interesu prawnego.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Dział: sekretariatPodstawa [...]

Księga kontroli zewnętrznej

Księga kontroli zewnętrznejTyp: ewidencjaDostęp: SekretariatDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. ( Dz.U Nr 112 z dnia 31.12.1999, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) i [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń OKE

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń OKETyp: ewidencjaDostęp: Sekretariat. Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Dział: SekretariatPodstawa [...]

Księga inwentarzowa księgozbioru szkoły

Księga inwentarzowa księgozbioru szkołyTyp: Ewidencja Ewidencja księgozbioru Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry  w CzęstochowieDostęp: Biblioteka szkolnaDział: BibliotekaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników i dla uczniów

Rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników i dla uczniówTyp: Rejestr.Dostęp: Udostępniany w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki dla osób posiadających interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Rejestr wydanych legitymacji szkolnychTyp: Rejestr.Dostęp: sekretariatDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozp. MENIS z 14 lmarca 2005 r (Dz. U. 2005/58/504 z późn. zm.) [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Rejestr druków ścisłego zarachowaniaTyp: RejestrDostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawnyDział: starszy specjalista do spraw organizacyjnychPodstawa prawna: Ustawa z [...]

Rejestr wypadków pracowników Gimnazjum nr 20 w Częstochowie

Rejestr wypadków pracowników Gimnazjum nr 20 w CzęstochowieRejestr wypadków pracowników Gimnazjum nr 20 w CzęstochowieDostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora  placówki dla osób posiadających interes prawnyDział: [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniówTyp: Rejestr. Rejestr wypadków uczniów Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie Dostęp: Udostępniany w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki dla osób posiadających interes [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wnioskówTyp: Rejestr. -art 254 Ustawy z dn. 14.06.1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego( Dz.U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm.)Dostęp: sekretariat Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia [...]

metryczka