Wyróżnienia i oceny

Wyróżnienia i oceny

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

Badanie zostało zrealizowane w dn. 30.09.2013-07.10.2013 w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. Wszystkie badane obszary funkcjonowania szkoły wyznaczone przez wymagania państwa szkoła spełnia na poziomie B - oznaczającym wysoki stopień [...]

EUROPRODUKT 2004

Wyróżnienie w konkursie EUROPRODUKT 2004 w kategorii INICJATYWA EUROPEJSKA otrzymał Szkolny Projekt Comeniusa SPC "Wkraczanie do jedności poprzez różnorodność" opracowany przez Gimnazjum nr 13 z Częstochowy [...]

metryczka