Księga uczniów

Typ: Rejestr

Dostęp: W sekretariacie Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawny

Dział: starszy specjalista do spraw organizacyjnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły Janusz Ferenc (8 września 2008)
Opublikował: przala_m (8 września 2008, 15:00:39)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Nykiś (17 maja 2017, 23:21:47)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2519