Ewidencja wydawanych duplikatów świadectw szkolnych

Typ: Ewidencja.

Dostęp:  Dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkoły

Dział: Sekratariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły Janusz Ferenc (29 sierpnia 2008)
Opublikował: przala_m (23 maja 2006, 20:06:09)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Nykiś (28 sierpnia 2017, 18:28:57)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3130