dzienniki lekcyjne

Typ: Archiwum.

Dostęp: 

Dział: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Dyrektor szkoły Janusz Ferenc (29 sierpnia 2008)
Opublikował: przala_m (23 maja 2006, 20:12:28)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Nykiś (14 grudnia 2017, 21:56:58)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2267