Kontrole_2019

L.p.Data
Instytucja
kontrolujaca
Kontrolowane
działy pracy
Efekty kontroli
(oceny, zalecenia)
1.10.01.2019Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji: B6-BS I StopniaZgodnie z protokołem obserwacji 
2.25.04.2019Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieZgodność statutu szkoły z obowiązującymi przepisami prawaZgodnie z protokołem
3.15.05.2019Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja egzaminu maturalnego - Historia SztukiZgodnie z arkuszem obserwacji
4.17.06.2019Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieKontrola realizacji zaleceń wydanych w protokole kontroli doraźnej nr DK-CZ.5533.1.16.2019Zgodnie z protokołem

metryczka


Wytworzył: mgr Rafał Piotrowski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (2 marca 2020)
Opublikował: Aneta Ślęzak (2 marca 2020, 14:52:37)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Technicznych

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4537