Rekrutacja 2016/2017 do klas I Szkoły Podstawowej i do Oddziału Przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie informuje, że od dnia   1 marca 2016 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.W celu zapisania dziecka, dla którego szkoła jest szkołą obwodową należy wypełnić i złożyć zgłoszenie: 
ZGŁOSZENIE do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017 (232kB) pdf
Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku wyboru innej szkoły podstawowej,należy poinformować szkołę rejonową,  do której szkoły dziecko będzie uczęszczało. Do klas pierwszych dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności. Jeśli szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klas I. W celu zapisania dziecka do szkoły spoza obwodu należy wypełnić i złożyć wniosek:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ spoza obwodu na rok szkolny 2016/2017 (214kB) pdf
Podczas rekrutacji pod uwagę brane są kryteria przedstawione poniżej, które trzeba potwierdzić oświadczeniami na wniosku.Za poszczególne kryteria kandydat otrzymuje punkty.   
 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do szkoły pierwszego wyboru - 16p             Kandydat zamieszkały w dzielnicy lub na jej obrzeżach, w której znajduje się szkoła pierwszego wyboru - 8p                 
Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu szkoły pierwszego wyboru - 4p   
Kandydat, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest absolwentem szkoły pierwszego wyboru - 2p
      HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 na stronie http://sp13.edu.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-20162017
REKRUTACJA DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 na stronie http://sp13.edu.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-20162017
 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na stronie http://sp13.edu.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-20162017

metryczka


Wytworzył: mgr Iwona Olszówka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego (1 marca 2016)
Opublikował: Alicja Szyda (8 marca 2016, 15:12:59)

Ostatnia zmiana: Alicja Szyda (8 marca 2016, 16:22:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2798