Wykaz zużytego sprzętu

Częstochowa, 25.10.2022 rok
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy
Jednostek


Dot.: wykazu zużytych składników mienia
 
            Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, zgodnie z § 4 ust. 3 Instrukcji Sposobu i Trybu Gospodarowania Składnikami Majątku Ruchomego Miasta Częstochowy stanowiącej Załącznik do Zarządzenia nr 1502.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami ruchomego majątku Gminy Miasto Częstochowy, informuje  o możliwości przejęcia określonych składników mienia ruchomego, wymienionych w załączniku do pisma.
Osoby zainteresowane, prosimy o pisemną informację w terminie do dnia 08.11.2022 roku.
W przypadku otrzymania większej ilości wniosków o wyborze decydować będzie kolejność nadesłania.
 
mgr Izabela Laska

Dyrektor Szkoły

Wykaz zużytego sprzętu (47kB) word

metryczka


Wytworzył: dyrektor ZSTiO Izabela Laska (25 października 2022)
Opublikował: Jolanta Skórka (25 października 2022, 09:48:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077