Jubileusz 55 lecia szkoły i nadanie imienia Jana Pawła II

30 września 2015 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Technikum nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 10 połączona z obchodami 55-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych. Obchody rozpoczęła msza święta, którą celebrował biskup. W trakcie nabożeństwa został poświęcony sztandar szkoły. 
Po mszy świętej dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie ruszyli w uroczystym pochodzie ulicą w kierunku szkoły przy asyście orkiestry, gdzie rozpoczęła się część oficjalna i artystyczna. 
Przed budynkiem szkoły został odsłonięty obelisk poświęcony pamięci absolwentów, kadry pedagogicznej i administracyjnej szkół oraz na pamiątkę nadania szkołom imienia Jana Pawła II. Uroczystego odsłonięcia dokonali byli dyrektorzy szkoły. 
Następnie przedstawiciele społeczności szkolnej i rodziców odsłonili tablicę pamiątkową upamiętniającą patrona szkoły, którą poświęcił biskup. 
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się na górnym korytarzu. W tym ważnym dla naszej szkoły dniu byli z nami goście – przedstawiciele władz miasta, samorządu, parlamentarzyści, przedstawiciele władz oświatowych, związków zawodowych, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, emerytowani pracownicy i przedstawiciele środowisk lokalnych.
Fundatorzy przekazali sztandar na ręce dyrektora szkoły z przekonaniem, że będzie on symbolem tożsamości szkoły, chlubą społeczności szkolnej i lokalnej. Uczniowie i nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. 
Zaproszeni goście składali życzenia, wspominali patrona, podkreślali jego więzi z miastem i młodzieżą.
Dyrektor szkoły mgr Rafał Piotrowski wręczył statuetki „Przyjaciel Zespołu Szkół Technicznych”. Zostali również nagrodzeni zwycięzcy dyktanda „Twórczość Jana Pawła II”.
W trakcie uroczystości goście odsłonili mural przedstawiający świętego Jana Pawła II w otoczeniu ważnych dla historii Polski i regionu postaci. 
Część artystyczną poświęconą Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przygotowali uczniowie gimnazjum. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra.
Po zakończeniu części oficjalnej obecni na uroczystości goście zwiedzali szkołę, składali pamiątkowe wpisy do kroniki i na tablicy upamiętniającej dzisiejsze wydarzenie. 

metryczka


Wytworzył: mgr Rafał Piotrowski - Dyrektor Szkoły (30 września 2015)
Opublikował: Sylwia Glińska (5 października 2015, 18:04:07)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Technicznych

Ostatnia zmiana: Aneta Ślęzak (3 lipca 2017, 01:09:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2703