Informacja dot. sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Wiesław Kleszczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 (8 maja 2019)
Opublikował: Magdalena Bakalarz (8 maja 2019, 12:18:47)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 50

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2470