dot.zamieszczania sprawozdań finansowych w BIP


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 us.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2017r. , poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i  są dostępne pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: dyrektor Dorota Jarzębska (9 maja 2019)
Opublikował: Barbara Polak (9 maja 2019, 14:08:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2245