Zarządzenia 2022

Zarządzenie 19/2022 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 19-2022 w srawie zebrania RP.pdf (424kB) pdf
Zarządzenie 17 i 18/2022 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej środków trwałych i zbiorów bibliotecznych oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia protokołu przeprowadzonej inwentaryzacji Zarządzenie 17 i 18 w sprawie inwentaryzacji.pdf (197kB) pdf
Zarządzenie 16/2022 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 16-2022 w srawie zebrania RP.pdf (424kB) pdf
Zarządzenie 15/2022 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 15-2022 w srawie zebrania RP.pdf (148kB) pdf
Zarządzenie 14/2022 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 14-2022 w srawie zebrania RP.pdf (148kB) pdf
Zarządzenie 13/2022 w sprawie powołania komisji ds. awansu Zarządzenie nr 13- w sprawie powołania komisji ds.awansu.pdf (254kB) pdf Zarządzenie nr 13-w sprawie powołania komisji ds. awansu.docx (13kB) word
Zarządzenie 12/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej zarządzenie nr 12-2022w sprawie zebrania rady pedagogicznej.pdf (440kB) pdf
Zarządzenie 11/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 11-2022 w srawie zebrania RP -.pdf (422kB) pdf
Zarządzenie 10/2022 w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych Zarządzenie nr 10- 2022 w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych.pdf (696kB) pdf
Zarządzenie 9/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla uczniów klas I i IV klasy sportowej Zarządzenie nr 9-2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych.pdf (443kB) pdf
Zarządzenie 8/2022 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Zarządzenie nr 8-2022 w sprawie powołania ido.pdf (259kB) pdf
Zarządzenie 7/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania klasy  V - VIII w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Zarządzenie nr 7-2022 w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej.pdf (256kB) pdf
Zarządzenie 6/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania klasy  VIa, VIId, VIIIa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Zarządzenie nr 6-2022 w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej dla kl.pdf (258kB) pdf
Zarządzenie 5/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania klasy  Va, VIIa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Zarządzenie nr 5-2022 w sprawie wprowadzenia nauki zdal. dla kl..pdf (258kB) pdf
Zarządzenie 4/2022 w sprawie czasowego ograniczonego funkcjonowania klasy IVa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 Zarządzenie nr 4-2022 w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej dla kl..pdf (255kB) pdf
Zarządzenie 3/2022 w sprawie wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Zarządzenie nr 3-2022 w sprawie minimalego wynagrodzenia.pdf (247kB) pdf
Zarządzenie 2/2022 w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie Zarządzenie nr 2-2022 w sprawie ustalenia planu urlopów dla pracowników niepedagogicznych.pdf (250kB) pdf
Zarządzenie 1/2022 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 1-2022 w srawie zebrania RP.pdf (431kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Teresa Trzepizur (21 stycznia 2022)
Opublikował: Łukasz Kucharski (21 stycznia 2022, 08:58:29)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kucharski (31 stycznia 2023, 18:34:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4087