ZARZĄDZENIA 2020

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Zarządzenie nr 12/2020 (197kB) pdf
Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 36 Zarządzenie nr 11/2020 (365kB) pdf
Zarządzenie nr 102020 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Zarządzenie nr 10/2020 (197kB) pdf
Zarządzenie nr 9/2020 
w sprawie wprowadzenia "Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy” oraz "Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy" Zarządzenie nr 9/2020 (803kB) pdf
Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia "Dostosowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania  w związku z kształceniem na odległość” Zarządzenie nr 8/2020 (579kB) pdf
Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie: wprowadzenia "Organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań”  Zarządzenie nr 7/2020 (478kB) pdf
Zarządzenie nr 6/2020  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 36  Zarządzenie nr 6/2020 (469kB) pdf
Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy IV sportowej Zarządzenie nr 5/2020 (536kB) pdf
Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Zarządzenie nr 4/2020 (326kB) pdf
Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Zarządzenie nr 3/2020 (189kB) pdf
Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i obsługi Zarządzenie nr 2/2020 (246kB) pdf
Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zarządzenie nr 1/2020 (185kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Teresa Trzepizur (5 lutego 2020)
Opublikował: Iwona Kokot-Ujma (5 lutego 2020, 18:59:28)

Ostatnia zmiana: Teresa Trzepizur (4 stycznia 2021, 20:32:34)
Zmieniono: aktualizacja zarządzeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3942