Ewidencja pracowników zwolnionych

Typ: archiwum 

Dostęp: Z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych - w godzinach pracy sekretariatu szkoły 

Dział: sekretariat 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z póź. zmianami) 

metryczka


Wytworzył: Joanna Woźniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 (3 października 2017)
Opublikował: Anna Koba (3 października 2017, 16:43:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2375