Księga ewidencji uczniów

Typ: ewidencja

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Joanna Woźniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 (3 października 2017)
Opublikował: Anna Koba (3 października 2017, 16:41:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2806