Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34
ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe
(szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów
Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szaraniec (9 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Mandryk (9 maja 2019, 15:02:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1851