Dzienniki lekcyjne

Typ: Archiwum.

Dostęp: W gabinecie v-ce dyr. Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawny - dzienniki lekcyjne z poprzednich lat nauczania. W pokoju nauczyciskim dzienniki z bieżącego roku szkolnego

Dział: Gimnazjum nr 8

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, zm. Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

metryczka


Wytworzył: Anita Toborek - Dyrektor Gimnazjum nr 8 (28 sierpnia 2008)
Opublikował: tomzynska_m (10 maja 2006, 10:21:13)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Sowula (7 czerwca 2017, 20:37:16)
Zmieniono: edycja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2259