Rejestr świadectw

Typ: Rejestr.

Dostęp: W sekretariacie Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawny

Dział: Gimnazjum nr 8

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 roku ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

metryczka


Wytworzył: Anita Toborek - Dyrektor Gimnazjum nr 8 (24 stycznia 2013)
Opublikował: wojcik_e (23 maja 2006, 19:46:19)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Sowula (7 czerwca 2017, 20:35:45)
Zmieniono: edycja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2716