Sprawozdania finansowe.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem:

edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie Anita Urbańska (9 maja 2019)
Opublikował: Mariusz Miarka (9 maja 2019, 13:29:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Miarka (10 maja 2019, 12:41:23)
Zmieniono: aktual.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2448