Sprawozdanie finansowe

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie   informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: dyr Monika Stelmach (10 maja 2019)
Opublikował: Tomasz Gorzkowski (10 maja 2019, 12:22:02)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 31

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2907