Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

„Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 - mgr Iwona Ball (9 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Blady (9 maja 2019, 09:19:09)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 30

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2649