OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników. 
  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych         (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych Pracowników jest Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. S. Konarskiego z siedzibą w Częstochowie  przy ul. Sabinowskiej 7/9. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i nie są udostępniane innym odbiorcom (z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych wynika z przepisów prawa. 
  
Obowiązek informacyjny w stosunku do uczniów i ich Rodziców. 
  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. S. Konarskiego z siedzibą w Częstochowie  przy ul. Sabinowskiej 7/9. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nauczania i nie są udostępniane innym odbiorcom (z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest dobrowolne. 
  
Obowiązek informacyjny w stosunku do najemców 
  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. S. Konarskiego z siedzibą w Częstochowie  przy ul.  Sabinowskiej 7/9. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy i nie są udostępniane innym odbiorcom (z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
  
Obowiazek informacyjny w stosunku do kandydatów na uczniów (rekrutacja) 
  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. S. Konarskiego z siedzibą w Częstochowie  przy ul. Sabinowskiej 7/9. Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy i  nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. 
  
Obowiązek informacyjny w stosunku do praktykantów 
  
Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie jest:
Dyrektor szkoły. Dane będą przetwarzane do celów odbywania praktyk przez  praktykantów. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o praktykę wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922) 
  
Obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów na pracowników 
  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. S. Konarskiego z siedzibą w Częstochowie  przy ul. Sabinowskiej 7/9. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do pracy i nie są udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
  
Obowiązek informacyjny w stosunku do osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej. 
  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Ks. S. Konarskiego z siedzibą w Częstochowie  przy ul. Sabinowskiej 7/9. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej i  nie są udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
  
Obowiązek informacyjny -  Monitoring 
  
Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, ul Sabinowska 7/9 w celu zabezpieczenia obiektu i terenu oraz zapewnienia bezpieczeństwa i obejmuje obszar: korytarze szkolne oraz teren wokół szkoły, stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740). Więcej informacji uzyskać można telefonicznie pod numerem 343658597, drogą elektroniczną: sp21@edukacja.czestochowa.pl lub w sekretariacie szkoły. 
 

metryczka


Wytworzył: Renata Krystek - dyrektor szkoły (4 listopada 2016)
Opublikował: Marzena Dołowacka (5 listopada 2016, 20:59:25)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 21

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3112