Informacja o sprawozdaniach finansowych.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola nr 10 w Częstochowie  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Beata Hutkiewicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 (10 maja 2019)
Opublikował: Ewelina Tomaszewska (10 maja 2019, 12:43:16)
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole nr 10

Ostatnia zmiana: Ewelina Tomaszewska (10 maja 2019, 12:52:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2208