kryteria rekrutacji

KRYTERIA REKRUTACJI 1. Kryteria wynikające z ustawy: lp. nazwa kryterium sposób udokumentowania liczba punktów 1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Częstochowy oświadczenie na wniosku 1000 pkt 2. Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 100 pkt 3. Niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne 100 pkt 4. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne 100 pkt 5. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne 100 pkt 6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) lub orzeczenie równoważne 100 pkt 7. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu kandydata wspólnie z jego rodzicem 100 pkt 8. Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) 100 pkt 2. Kryteria samorządowe: lp. nazwa kryterium sposób udokumentowania liczba punktów 1. Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym oświadczenie na wniosku o miejscu zatrudnienia/nauki obojga rodziców (lub samotnego rodzica) 32 pkt 2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku 16 pkt 3. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku 8 pkt 4. Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku 4 pkt 5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja lub będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły, w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku uczęszczaniu do szkoły (nazwa szkoły) 2 pkt 6. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszcza do Żłobka Miejskiego lub innego miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do Żłobka Miejskiego lub miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego (nazwa przedszkola/szkoły) 1 pkt 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Gajowczyk-Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 (1 lutego 2016)
Opublikował: Beata Hutkiewicz (1 lutego 2016, 18:33:43)

Ostatnia zmiana: Beata Hutkiewicz (12 grudnia 2017, 13:48:16)
Zmieniono: kryteria

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2177