Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 9 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 23 marca 2018 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 9 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
 
W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.
 
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
 
Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.
 
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.
 
Do pobrania:
Ogólne zasady rekrutacji (225kB) pdf
Kryteria rekrutacji (36kB) pdf
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającegonia (147kB) pdf
Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej (113kB) plik

metryczka


Wytworzył: Anna Bednarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie (4 marca 2018)
Opublikował: Agnieszka Modlińska (11 marca 2018, 01:54:30)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3701