Informacja na temat sprawozdań finansowych

„Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: 
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Dorota Rygał- dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 (10 maja 2019)
Opublikował: Dorota Rygał (10 maja 2019, 09:48:36)

Ostatnia zmiana: Dorota Rygał (10 maja 2019, 12:07:36)
Zmieniono: Zmiana strony e-mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2553